• Opis
  • 112.
Mieczysław Lurczyński
1907 Petersburg ? 1992 Paryż
Kościół w Walencji- Cullera

flamaster, kredka, papier, 27 × 37 cm
sygn. p. d.: LURCZYNSKI – CULLERA, opisany l. d.: Valencia

Pochodzenie:
Atelier artysty
Kolekcja POSK w Londynie.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Mieczysław Lurczyński
1907 Petersburg ? 1992 Paryż