• Opis
  • 20.
Mieczysław Oracki-Serwin
1912-1977
Akt leżący

olej, płótno, 55 x 73 cm, sygn. p.d.: m. Oracki-Serwin

Cena wywoławcza: 4 200 zł
Mieczysław Oracki-Serwin
1912-1977