• Opis
  • 52.
Mieczysław Serwin-Oracki
1912-1977
Sukiennice w Krakowie

olej, tektura, 50 x 69 cm, sygn. p.d.: m. oracki - Serwin, na odwrociu fragmentarycznie zachowana naklejka z dedykacją z 1942 roku

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 4 000 - 5 000 zł
Cena wywoławcza: 3 500 zł
Mieczysław Serwin-Oracki
1912-1977
Studiował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego i W. Weissa. W roku 1938 uczestniczył w otwarciu Salonu w warszawskiej Zachęcie, zdobywając brązowy medal. W 1939 r. brał udział w wystawie zbiorowej w TPSP w Krakowie. Przewodnim tematem jego twórczości był pejzaż, przeważnie z podkrakowskich wsi, Beskidu czy Bukowiny. Malował również widoki miast, zwłaszcza Krakowa, ale także Wenecji. Poza pejzażem wykonywał portrety, akty i martwe natury z kwiatami.