• Opis
  • 3.
MN
XVII w.
Para portretów rodowych

Portret męski, 1638 r., olej, płótno dublowane, 112 x 84 cm, pod herbem l.g. inskrypcja: AETATIS SUAE 40 / 1638 / DEN 18 OCTOBER
Portret damy z dzieckiem, 1637 r. , olej, płótno dublowane, 109 x 84 cm, l.g. inskrypcja: … 1637 DEN / … NOVEMBRIS / 24 IHAR, p.śr. inskrypcja: RELICTO FILI / IGNATIO HENRII / SUAE 3 IHAR / 4 WOCHEN 1 TAGE

Cena wywoławcza: 18 000 zł
MN
XVII w.