• Opis
  • 76.
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer
Chłopiec w niebieskim berecie, 1948 r.

litografia barwna, papier, wym. kompozycji 60 x 44,5 cm
sygn. i dat. na kamieniu l. d.: Kisling/Sanary/1948
opis. ołówkiem l. d.: H. C. „V”/25, p. d.: pieczęć ATELIER KISLING i odręczny podpis: Jean Kisling

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 500 zł
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer