• Opis
  • 10.
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer
Patera z owocami, 1915 r.

olej, płótno, 65 × 50 cm, sygn. p.d.: Kisling
Obraz posiada pisemne potwierdzenie autentyczności przez syna artysty.

Reprodukowany:
Jean Kisling, Henri Troyat, Kisling, wyd. Jean Kisling, Tom 2, 1982, nr 7, str. 331.

Pochodzenie:
– zakup w Paryżu w Domu Aukcyjnym Boisgirard 02.12.2009
– kolekcja prywatna, Polska

Kisling był popularną postacią Montparnasse’u. Towarzyski, uczynny, ubrany zazwyczaj
w granatowy kombinezon mechanika, żywo uczestniczył w balach, maskaradach i artystycznych
dyskusjach w kawiarniach. Określany mianem „księcia Montparnasse’u” stał się legendą paryskiej bohemy.
(cytat za: Barbara Brus-Malinowska, Jerzy Malinowski, Kisling i jego przyjaciele, wystawa obrazów i rzeźb z kolekcji Musée du Petit Palais w Genewie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1996)

We wczesnej fazie w twórczości Kislinga można odnaleźć fascynację sztuką Cezanne’a, a także ekspresjonizmem. Na przełomie 1912 i 1913 przebywał w Céret we wschodnich Pirenejach, gdzie miał również kontakt z Pablem Picassem. Po przyjeździe do Paryża utrzymywał również znajomość z mieszkającymi tam polskimi artystami, m.in. z Władysławem Ślewińskim, którego wpływ można zauważyć w niektórych, wczesnych pracach Kislinga. Od 1912 do 1915 przede wszystkim poszukiwał nowej formuły realistycznego malarstwa, która określiłaby jego dalszą twórczość.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 340 000 - 370 000 zł
Cena wywoławcza: 290 000 zł
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer