• Opis
  • 37.
Tadeusz Dobrowolski
1899 Nowy Sącz - 1948 Kraków
Niedzielny spacer/Stare dobre małżeństwo, 1940 r.

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 60 × 39 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Tdobrowolski 940
na odwrocie szkic z przedstawieniem podobnej sceny z kobietą i mężczyzną

Estymacja: 6 000 - 7 000 zł
Cena wywoławcza: 3 400 zł
Tadeusz Dobrowolski
1899 Nowy Sącz - 1948 Kraków
W latach 1917-22 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także w tamtejszej ASP. Studia kontynuował w kilku krajach Europy, m.in. w Austrii, Francji i Włoszech. W latach 1927-39 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, gromadząc kolekcję malarstwa polskiego. W 1954 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego sztuki nowoczesnej UJ. W latach 1949-54 był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Był autorem wielu publikacji dotyczących sztuki polskiej, m. in. trzytomowej monografii ?Polskie malarstwo nowoczesne?. Znane przykłady jego twórczości malarskiej pochodzą z okresu młodzieńczego, głównie z lat 20-tych i przedstawiają pejzaże. W okresie wojennym wykonywał również portrety.