• Opis
  • 55.
Nikodem Baiser
Les yeux sans visage, 2014
technika mieszana, płótno, 90 x 50 cm
sygn. na odwrocie:
Cena wywoławcza: 500 zł
Nikodem Baiser