• Opis
  • 115.
Nóż do papieru, l. 60-te XX w.
Polska, Orno, srebro, pr. 3, dł. 18 cm, w. 22 g
Cena wywoławcza: 130 zł