• Opis
  • 148.
NÓŻ, WŁOCHY, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. w pochwie 262 mm, dł. noża 258 mm, dł. głowni 159 mm, masa 115 g

R ę k o j e ś ć z trzonem hebanowym spiralnie karbowanym na całej wysokości. Karby wypełnione podwójnie skręconym filigranem. Całość mocowana na głowicy ozdobną śrubą na trzpieniu głowni noża. G ł o w n i a prosta, jednosieczna, w przekroju klinowa. P o c h w a z czarnej skóry z posrebrzaną szyjką i zaczepem po stronie

Cena wywoławcza: 1 000 zł