• Opis
  • 114.
Odznaka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Tczewa

1927 r.
srebro pr. 800, na rewersie napis: Br. Strzel./Tczew/4.III.1927.; śred. 4 cm

Cena wywoławcza: 500 zł