• Opis
  • 166.
Ołtarzyk podróżny Matka Boska Kazańska ze Świętymi Europa Zachodnia, 1 poł. XX w.

bogate rzeźbienia w drewnie, 8,7 × 4,8 cm
(po rozłożeniu: 8,7 × 9,4 cm)

Cena wywoławcza: 850 zł