• Opis
  • 1.
<<
Anna Dębska
1929-2014
Orzeł

brąz/ 20 x 15 x 15 cm z podstawą

Ze wstępu Xawerego Dunikowskiego do wystawy indywidualnej artystki w Zachęcie w 1962 roku: Prace Anny Dębskiej oszałamiają swą bezpośredniością. Jej styl i technika nie mają żadnego odpowiednika w rzeźbie[...] Ze świętą pasją daje własną wizję zwykłego życia cielaczków, wilczków, źrebaczków i lisków… Wzrusza nas emocją
widzenia uroków i urody tego życia…

Estymacja: 4 000 - 5 500 zł
Cena wywoławcza: 3 800 zł
Anna Dębska
1929-2014