• Opis
  • 85.
PAŁASZ FRANCUSKI OFICERA DRAGONÓW WZ 1854

dł. całk. szabli w pochwie 1120 mm, dł. szabli 1085 mm, dł. głowni 924 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, masa szabli 1340 g, masa szabli w pochwie 1940 g

R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec tarczowy, czterokabłąkowy. Tarcza od strony grzbietu lekko zawinięta ku głowni, ozdobiona palmetą, od strony siecznej zwężająca się, łukowato zagięta, zakończona zaczepem, tworzy kabłąk główny. Trzy kabłąki boczne dekorowane na zewnątrz palmetą, biegną łukowato wygięte od zewnętrznej strony tarczy i łączą się z kabłąkiem głównym w jego górnej części. Trzon rękojeści z ciemnej masy, ukośnie karbowany i opleciony podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Krótki kapturek mocujący kabłąk i trzon, zanitowany od góry trzpieniem głowni. Wzdłuż dolnej krawędzi kapturka występuje dekoracja w postaci uliścionej łodygi z centralnie wkomponowanym kwiatem od strony grzbietu. Na wewnętrznej stronie kabłąka punce odbiorcze: litera F w owalu i litera e zwieńczona gwiazdką. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o przekroju klinowym. Szlifowana obustronnie w dwie szerokie i głębokie bruzdy na całej długości płazów. Krótkie, obosieczne pióro z mocno wystającą ością. Sztych symetryczny. Na zewnętrznym progu, pod nasadą, bite punce odbiorcze – litera F w owalu oraz litera S zwieńczona gwiazdką w owalu. Na grzbiecie napis Mre Impale de Chatt Avril 1866 Dragon Mle 1854. P o c h w a stalowa, polerowana, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem na grzbiecie. Szyjka mocowana do płaszcza pochwy nitem od strony wewnętrznej. Pochwa zakończona symetryczną ostrogą.

Cena wywoławcza: 3 800 zł