• Opis
  • 100.
Papierośnica

Iwan Torabrow, Moskwa, kon. XIX w.
srebro pr. 84, m. 120 g, niello; dekoracja w postaci motywów architektonicznych i geometrycznych; wym. 11 x 6,5 cm; drobne wgniecenia

Cena wywoławcza: 750 zł