• Opis
  • 132.
PARTYZANA OFICERSKA, AUSTRIA, OK. 1660 R.

dł. głowni 210 mm

Grot podłużny, z granią pośrodku, u dołu obustronnie ozdobnie wycięte skrzydełka. Na grocie, po obu stronach, trawiona dekoracja. Widoczna postać jeźdźca z szablą w dłoni, zwieńczona dewizą: FIDE SED/CUI VIDE (Ufaj, ale bacz, komu ufasz). G ł o w n i a mocowana do okrągłego, oryginalnego drzewca za pomocą wąsów przytwierdzonych czterema śrubami po obu stronach. U dołu drzewca okrągłe żelazne okucie ze szpicem.

Pochodzenie i opis: Galeria Fischer, aukcja nr 399, poz. 133 (2007 r.).

Cena wywoławcza: 2 600 zł