• Opis
  • 88.
Paterka, 1 poł. 19 w.

srebro p. ok. 0,700 (badano cieczą probierczą), m. 220 g,
wys. 9 cm, śr. 14 cm

Cena wywoławcza: 450 zł