• Opis
  • 74.
Czesław Rzepiński
1905 Strusowa k. Trembowli - 1995 Kraków
Pejzaż z drzewami

gwasz, papier, 28 x 40 cm

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

Estymacja: 2 500 - 3 500 zł
Cena wywoławcza: 1 800 zł
Czesław Rzepiński
1905 Strusowa k. Trembowli - 1995 Kraków
Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz studentem krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego, W. Weissa i F. Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem J. Pankiewicza. Należał do grupy ?Zwornik?. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też jej rektorem. Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu; uprawiał przede wszystkim malarstwo sztalugowe, zajmował się także grafiką, rysunkiem i malarstwem ściennym. Malował pejzaże, martwe natury i portrety.