• Opis
  • 4.
Piotr Gola
My hilarious friends, 2018

olej, płótno, 80 x 60 cm, sygn. p.d.: P.Gola oraz na odwrocie

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Piotr Gola
Ur. w 1985 r. Z wykształcenia architekt. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej. Sztuka jest jego pasją. Jego twórczość oscyluje wokół symbolizmu, surrealizmu, abstrakcjonizmu i ekspresjonizmu. Artysta w swoich pracach bardzo często używa symboli. Postacie, przedmioty, kolory stanowią logicznie zaprojektowaną całość skrywającą ukrytą w nich treść. Widać dbałość o to, aby jego dzieła przemawiały do widza, opowiadały o życiu, ludziach, doświadczeniach, procesach, a nie były tylko „suchym” zapisem otaczającej rzeczywistości. Jak mówi sam artysta jego sztuka jest światem myśli, snu i fantazji. Jego prace są zapisem wizji i pomysłów, które czerpie z życia i obserwacji siebie i ludzi. Pracuje w technice olejnej, ale również chętnie wykorzystuje techniki cyfrowe.