• Opis
  • 2.
Piotr Michałowski
1800 Kraków ? 1855 Krzyżtoporzyce
Huzar austriacki na koniu / Eustachy Dunin - Wąsowicz, ok. 1840 (?) r.

olej, płótno, 57 × 47 cm, na odwrocie na dolnej listwie krosna malarskiego naklejka papierowa z 1913 r. z napisem: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE/, Autor: Michałowski Piotr, właść. hr. Morstinówna Teresa/Kraków/ Dzieło pt: Portret szwagra Eust. Wąsowicza/Rodzaj: olejny 1913, pieczęć czerwona z napisem:
WYSTAWA, Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej”/ W KRAKOWIE”, druga pieczęć z datą 1913. Na lewej listwie krosna odręcznie błękitną kredką: Hr. Morstin, na górze W - Wa 451

Pochodzenie:
kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
– Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej, Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, lipiec 1913
– Sto lat malarstwa polskiego 1800–1900, Kraków
1929
– Piotr Michałowski Wystawa rysunków, akwarel i obrazów olejnych, urządzona w setną rocznicę śmierci
artysty w Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, 1955
Reprodukowany i opisywany:
– Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej, kat. wyst.,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
lipiec 1913, Kraków 1913, poz. 143
– F. Klein, Sto lat malarstwa polskiego 1800–1900, kat.
wyst., Kraków 1929, poz. 198
– M. Sterling, Piotr Michałowski, Warszawa 1932 s. 85
– T. Dobrowolski, H. Blum, Piotr Michałowski katalog
wystawy rysunków, akwarel i obrazów olejnych,
urządzona w setną rocznicę śmierci artysty w Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
Kraków 1955, poz. 95
– T. Dobrowolski, O twórczości malarskiej Piotra
Michałowskiego, [w:] „Sztuka i Krytyka”, 1956, il. 32
– J. Sienkiewicz, Piotr Michałowski, Warszawa 1959,
il. 35 s. 145
– A. Zeńczuk, Piotr Michałowski 1800–1855. Katalog
wystawy dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin,
Kraków 2000, poz. XII, s. 210

Estymacja: 450 000 - 480 000 zł
Cena wywoławcza: 380 000 zł
Piotr Michałowski
1800 Kraków ? 1855 Krzyżtoporzyce