• Opis
  • 52.
Piotr Potworowski
1898 Warszawa-1962 tamże
Projekt kostiumu II

akwarela, gwasz, papier, 34,5 x 24,5 cm
opis. p. g.: Faust; l. g.: tabliczki oraz poniżej: Kuby wszystki (?)/biało/czarne
Projekt kostiumu do „Fausta " J.W. Goethego, spektaklu wystawionego przez poznański Teatr Polski, reżyserowanego przez Jerzego Grotowskiego, którego premiera odbyła się 13.04.1960

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 2 600 zł
Piotr Potworowski
1898 Warszawa-1962 tamże