• Opis
  • 174.
PISTOLET SKAŁKOWY PODRÓŻNY, FRANCJA, XVIII W.

dł. całk. 193 mm, masa 295 g, kaliber 11 mm

L u f a stalowa, gładka, lekko zwężająca się ku
wylotowi, z warkoczem i pierścieniem wzmacniającym
wylot. Mocowana do osady śrubą na
warkoczu i dwiema przetyczkami w łożu. Z a m e k
skałkowy, tylno-sprężynowy. Blacha i kontrblacha
stalowe. O s a d a – łoże i kolba z jednolitego
kawałka drewna. Łoże sięga wylotu lufy z wydrążonym
kanałem na pobojczyk z gruszkowatą głowicą
okutą blachą stalową. Język spustowy, osłona
otworu spustowego, kabłąk z wąsami – stalowe.
Mechanizm zamka sprawny.

Cena wywoławcza: 1 400 zł