• Opis
  • 99.
Plakieta - Portret staruszki, Warszawa, Bracia Łopieńscy, II ćw. XX w.

brąz, odlew, z prawej u dołu sygn.: St. Pollak (?), niżej w narożu bity napis: BR. ŁOPIEŃSCY, wys. 14 cm, szer. 8,2 cm

Cena wywoławcza: 800 zł