• Opis
  • 58.
Pojemnik z pokrywą

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, l. 20.–30. XX w.
glina, malowana kobaltem, szkliwiona, złocona; na spodzie znak wytwórni, napis
„Handmalerei”, numer modelu „506”, oznaczenie dekoracji „brg”; wys. 10,6 cm,
śred. podstawy 10 cm

Cena wywoławcza: 900 zł