• Opis
  • 85.
Popielniczka z rozetą

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, l. 1937–1944
glina, malowana pigmentami kobaltowym, czarnym i ugrowym, szkliwiona; w lustrze malowana wirująca rozeta;
na spodzie znak wytwórni, napis „Handmalerei” i numer modelu „1000/488 D”; wys. 4,2 cm, śred. 20,5 cm

Cena wywoławcza: 600 zł