• Opis
  • 83.
Maurycy Mędrzycki
1890 Łódź - 1951 Paul de Vance
Portret dziewczynki, 1922 r.

pastel, płótno, 55 × 46 cm, sygn. i dat. l. d.: Mendjizky/1922

W prezentowanej na aukcji pracy „Portret dziewczynki” maluje się wyjątkowy styl Maurycego Mendjizky’ego. Jego indywidualny charakter, najwyraźniej widoczny w licznych portretach, które stały się wręcz specjalnością artysty, wykształcił się na przełomie 2. i 3. dekady XX wieku. Konstrukcję obrazów Mędrzycki, tak jak w prezentowanym pastelu „Portret dziecka”, budował zestawieniami nasączonych plam barwnych, w których dominowały czyste kolory, a rozjaśniając lub przyciemniając je tworzył światłocienie. Twórczość artysty pierwszych lat po I wojnie światowej cechował swoisty witalizm, jednocześnie jego portrety, tak jak i prezentowany na aukcji wizerunek dziewczynki wydają się dzięki statycznemu upozowaniu małej modelki, wyjątkowo liryczne, wręcz sentymentalne.

„Mędrzycki przyjął następującą regułę: zanim zacznie się malować twarz, rzecz, fragment natury, trzeba określić „ton” przedmiotu. Nie tworzył na siłę przyjemnej, acz fałszywej harmonii – szukał autentycznych barw rzeczy, które zmieniają się nieustannie w czasie i przestrzeni (…).
André Verdet, La Vie de l’Espirit, tekst, opublikowany w piśmie „La Patriote” w 1949 (s. 41 [w:] Artur Winiarski, Mistrzowi Ecole de Paris – Maurice Mendjizky [katalog wystawy])

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 7 000 - 9 000 zł
Cena wywoławcza: 3 600 zł
Maurycy Mędrzycki
1890 Łódź - 1951 Paul de Vance
Uczeń J. Katzenbogena w Łodzi. Od 1908 r. mieszkał w Paryżu, skąd często przyjeżdżał do kraju. W 1921 r. brał udział w Wystawie Sztuki Żydowskiej w Łodzi oraz w wystawie artystów żydowskich w Warszawie. W tym samym roku uczestniczył w pokazie sztuki polskiej w Salon de la Societé Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. Od 1939 r. mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Malował pejzaże i portrety. Jego twórczość związana jest z postimpresjonistycznym nurtem École de Paris.