• Opis
  • Informacje o autorze
  • 21.
Zbigniew Pronaszko
1885 Debreczyn - 1958 Kraków
Portret Jana Mrozińskiego

ołówek, papier, 23,5 × 16,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Zpronaszko

Cena wywoławcza: 900 zł
Zbigniew Pronaszko
1885 Debreczyn - 1958 Kraków

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. Jego twórczość malarska związana jest z formizmem i koloryzmem. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1917 wraz z bratem Andrzejem oraz T. Czyżewskim założył grupę artystyczną o nazwie Ekspresjoniści Polscy, później przemianowaną na Formistów. W latach 1919-1920 pracował jako scenograf dla warszawskiego teatru Reduta. W okresie od 1925 do r. 1926 działał dla teatru im. Bogusławskiego. Twórca uczestniczył we wszystkich oficjalnych zagranicznych wystawach polskiej sztuki. Od roku 1945 piastował stanowisko profesora krakowskiej ASP.