• Opis
  • 18.
Portret mężczyzny, 1882 r.

ołówek, papier, 38 x 29,5 cm
sygn. nieczytelnie p. d.: R.(…)/Düsseldorf Juni 1882 r.

Cena wywoławcza: 700 zł