• Opis
  • Informacje o autorze
  • 12.
Zbigniew Pronaszko
1885 Debreczyn - 1958 Kraków
Portret Stefani Szyszko-Bohusz
olej, płótno, 121 x 86 cm
sygn. p. d.: Z. Pronaszko oraz dedykacja w l. d.: Sławusi od Matki
Estymacja: 75 000 - 80 000 zł
Cena wywoławcza: 65 000 zł
Zbigniew Pronaszko
1885 Debreczyn - 1958 Kraków

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. Jego twórczość malarska związana jest z formizmem i koloryzmem. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1917 wraz z bratem Andrzejem oraz T. Czyżewskim założył grupę artystyczną o nazwie Ekspresjoniści Polscy, później przemianowaną na Formistów. W latach 1919-1920 pracował jako scenograf dla warszawskiego teatru Reduta. W okresie od 1925 do r. 1926 działał dla teatru im. Bogusławskiego. Twórca uczestniczył we wszystkich oficjalnych zagranicznych wystawach polskiej sztuki. Od roku 1945 piastował stanowisko profesora krakowskiej ASP.