• Opis
  • Informacje o autorze
  • 4.
Zbigniew Pronaszko
1885 Debreczyn - 1958 Kraków
Portret Stefani Szyszko-Bohusz, około 1920 r.
olej, płótno, 121 × 86 cm
sygn. p. d.: Z. Pronaszko oraz dedykacja w l. d.: Sławusi/od Matki
Sportretowana Stefania Szyszko-Bohusz (z domu Łaska), prowadziła niezwykle ożywioną działalność charytatywną. Wielokrotnie organizowała bale dobroczynne w ówczesnym Krakowie. Na obrazie została przedstawiona w efektownej sukni, w której zapewne wystąpiła podczas jednego z balów w około 1920 roku. Obraz namalował Zbigniew Pronaszko, zaprzyjaźniony z mężem, Adolfem Szyszko-Bohuszem. Swój portret Stefania ofiarowała swojej jedynej ukochanej córce ? Sławie.
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Estymacja: 110 000 - 140 000 zł
Cena wywoławcza: 80 000 zł
Zbigniew Pronaszko
1885 Debreczyn - 1958 Kraków

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. Jego twórczość malarska związana jest z formizmem i koloryzmem. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1917 wraz z bratem Andrzejem oraz T. Czyżewskim założył grupę artystyczną o nazwie Ekspresjoniści Polscy, później przemianowaną na Formistów. W latach 1919-1920 pracował jako scenograf dla warszawskiego teatru Reduta. W okresie od 1925 do r. 1926 działał dla teatru im. Bogusławskiego. Twórca uczestniczył we wszystkich oficjalnych zagranicznych wystawach polskiej sztuki. Od roku 1945 piastował stanowisko profesora krakowskiej ASP.