• Opis
  • 27.
Stefan Krygier
1923 Łódź -1997 tamże
Postacie z piramid 2, 1963/64

olej, płótno, 160 × 54 cm
sygn. p. d. monogramem wiązanym: SK/64 na odwrocie na blejtramie: POSTACI Z PIRAMID II 1963

Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Cena wywoławcza: 5 000 zł
Stefan Krygier
1923 Łódź -1997 tamże
Jeden z najważniejszych artystów polskiej powojennej awangardy. Studiował w PWSSP
w Łodzi, u Władysława Strzemińskiego i S. Wegnera. W 1947 opublikował wspólnie ze
Strzemińskim artykuł Widzenie gotyku”. W latach czterdziestych należał do Klubu Młodych
Artystów i Naukowców w Warszawie, w ramach którego brał udział w wystawach w Salonie Po prostu”, Zachęcie”, Klubie Literatów. W 1953 roku współdziałał z grupą St 53”
w Katowicach. Od 1957 do 1997 roku prowadził zajęcia z kompozycji, grafiki warsztatowej
i projektowej w łódzkiej PWSSP, której w roku 1990 został profesorem. Wykładał też
historię sztuki i analizę formy plastycznej. W 1963 roku uzyskał także dyplom architekta na
Politechnice Warszawskiej. Projektował i realizował wiele tematów z zakresu architektury
i planowania przestrzennego. Równocześnie uprawił malarstwo, grafikę i rzeźbę, pisał
i publikował teksty o sztuce. Uczestniczy w plenerach w Osiekach i sympozjach Złotego
Grona. Od 1975 roku kontynuując pracę w PWSSP, stworzył pracownię rzeźby i kompozycji
w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Początkowo w latach 50.
tworzy obrazy inspirowane sztuką Egiptu i Grecji oraz prace taszystowskie. Lata 60. artysta
poświęca malarstwu materii, rzeźbie w drewnie i grafice. Pojawiają się w tym czasie obrazy
inspirowane cmentarzem żydowskim w Pradze. W latach 70. powstają płaskorzeźby i reliefy
polichromowane, cykle Konfliktów” i Kolineacji”. Koniec lat 70., to obrazy olejne ascetyczne
w treści, nawiązujące do konstruktywizmu. Ten okres twórczości zapewnił artyście trwałe
miejsce w historii sztuki polskiej. Lata 80. i 90. to okres malarstwa symultanicznego. Obok
obrazów czysto geometrycznych w formie artysta malował obrazy nawiązujące do ikonografii i kultury europejskiej.