• Opis
  • 44.
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa
Projekt ilustracji do bajki Złota gąska (5 i 6 strona)

gwasz, karton, 32 × 44 cm, na odwrocie adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba i Wilhelma Grimm „Złota gąska”, oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1967

Cena wywoławcza: 2 600 zł
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa