• Opis
  • 4.
Magdalena Abakanowicz
1930 Falenty pod Warszawą - 2017 Warszawa
Ptak z serii Ucello

aluminium
315 x 120 x 160 cm
sygn.: M ABAKANOWICZ
monogram wiązany: AM 2009

WYSTAWIANA:
• wystawa “Magdalena Abakanowicz”, Bydgoskie Centrum Sztuki, 9.11.2018-31.12.2018

PROWENIENCJA:
• własność artystki
• kolekcja prywatna, Polska

Między mną a materiałem, z którego tworzę, nie ma pośrednictwa narzędzia. Wybieram go rękami. Rękami kształtuję. Ręce przekazują mu moją energię. Tłumacząc zamysł na kształt, zawsze przekażą one coś, co wymyka się konceptualizacji. Ujawnią nieuświadomione.
Magdalena Abakanowicz

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 650 000 - 800 000 zł
Cena wywoławcza: 380 000 zł
Magdalena Abakanowicz
1930 Falenty pod Warszawą - 2017 Warszawa