• Opis
  • 155.
Puderniczka
Kraków, ok. 1930, srebro, pr. 3, w. 136 g
Cena wywoławcza: 350 zł