• Opis
  • 57.
Puzderko

Austro-Węgry, pocz. XX w.; złoto p. 0,580, m. 96,67 g

Cena wywoławcza: 12 000 zł