• Opis
  • 160.
Puzderko, k. XIX w.
Niemcy, srebro, pr. 3, w. 20 g
Cena wywoławcza: 320 zł