• Opis
  • 8.
Rafał Kowalski
ur. 1954r.
Feta, 2002 - 2003

olej, płótno, 130 x 110 cm, sygnowany p.d.: 'Rafał Kowalski' oraz opisany na odwrocie: 'RAFAŁ KOWALSKI | "FETA" | Gdańsk 2003 | 130x110 | No 1063'

Obraz został wykorzystany do promocji VII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych „FETA”, Gdańsk - 2003

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 22 000 - 26 000 zł
Cena wywoławcza: 18 000 zł
Rafał Kowalski
ur. 1954r.