• Opis
  • 21.
Rafał Olbiński
ur. 1947 Kielce
Łatwo dostępna tożsamość, 2017

akryl, płotno, 130 x 100 cm, sygn. l.d.: Olbiński oraz na odwrocie 130 x 100 cm| Olbiński |2017

WYSTAWIANY:
2018 – Rafał Olbiński, The Virtue of Ambiguity, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Pałac Sztuki w Krakowi

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 70 000 - 90 000 zł
Cena wywoławcza: 48 000 zł
Rafał Olbiński
ur. 1947 Kielce