• Opis
  • 78.
Reinhold Bahl
1869 Gdańsk - 1945 tamże
Zatoka Gdańska, 1893 r.

olej, płótno, 34,5 × 52,5 cm
sygn. i dat. l. d.: R.Bahl/DANZIG.93

na krośnie napis autorstwa syna artysty:
„DANZIGER BUCHT”/von meinem Vater gematt 1893

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 9 000 - 12 000 zł
Cena wywoławcza: 7 500 zł
Reinhold Bahl
1869 Gdańsk - 1945 tamże