• Opis
  • 80.
Relikwiarz z agnuskiem

Włochy, 1683

oprawa ze srebra, wym. 8 × 6,5 cm, pieczęć ze srebra, śred. 6,5 cm, wewnątrz relikwiarza
umieszczony woskowy agnusek (z łac. Agnus Dei), medalion z pieczęcią papieża Innocentego
XI; na rewersie miniatura na blasze ze sceną Ukrzyżowania.

Tradycja wykonywania agnusków sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Medaliony, wykonywane z wosku świec Bazyliki Watykańskiej, poświęcane były osobnym ceremoniałem przez papieża. Przechowywano je jako świętość i cudowną ochronę przed chorobami, piorunami i innymi klęskami. Zwykle oprawiano je jako relikwiarze. Prezentowany agnusek poświęcony został w 1683 r. przez Innocentego XI. Stanowi zapewne pamiątkę pielgrzymki do Rzymu, być może związanej z odniesionym zwycięstwem pod Wiedniem.

Cena wywoławcza: 6 000 zł