• Opis
  • 163.
Richard Anuszkiewicz
ur. 1930 r., Erie
Summer Suite (Red with Gold II), 1979 r.

serigrafia barwna, papier, 54,5 × 54,5 cm (zadruk), 60 × 59 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: ANUSZKIEWICZ 1979, l. d.: 48/95

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 5 000 - 8 000 zł
Cena wywoławcza: 3 800 zł
Richard Anuszkiewicz
ur. 1930 r., Erie