• Opis
  • 104.
Roman Cieślewicz
1930 Lwów ? 1996 Paryż
Mona-tse-tung, 1976 r.

offset, papier, 53,5 x 39 cm w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: R. CIEŚLEWICZ, opis. l. d.: MONA TSE TUNG/PHOTOMONTAGE/1976., poniżej dedykacja: POUR Madame Marie Françoise ROUCAYROL/avec sourire en 1980/-R. CIEŚLEWICZ 24.12.79.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 2 800 zł
Roman Cieślewicz
1930 Lwów ? 1996 Paryż