• Opis
  • 1.
<<
Roman Opałka
1931 Abbeville-Saint-Lucien - 2011 Rzym
Kompozycja abstrakcyjna, 1964

olej, deska, 106 × 36 cm sygnowany na odwrocie: ROMAN OPAŁKA na dwrocie pieczęć Fundacji Opalka potwierdzająca autentyczność pracy oraz exlibris Ewy i Marka Pietkiewiczów

WYSTAWIANY:
1997 – Opałka. W stronę liczenia, Muzeum Narodowe w Gdańsku
LITERATURA:
Roman Opałka, wyd. Modulus, Kraków 1996, s. 98
Roman Opałka, Bożena Kowalska, wyd. Modulus, Kraków 1996, s. 27
Opałka – w stronę liczenia, praca zbiorowa, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 1997, s. 22
POCHODZENIE:
– kolekcja prywatna, Polska
– kolekcja Ewy i Marka Pietkiewiczów
* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 130 000 - 160 000 zł
Cena wywoławcza: 90 000 zł
Roman Opałka
1931 Abbeville-Saint-Lucien - 2011 Rzym