• Opis
  • 49.
Roussana Nowakowska
ur. 1959
Okno, 2017

olej, płótno 100 x 80 cm, sygn. p.d.: RoussAN i na odwrocie

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Roussana Nowakowska
ur. 1959