• Opis
  • 80.
Ryszard Gieryszewski
ur. 1936, Warszawa
Nekrolog I, 1980 r.

drzeworyt, papier, 43,6 x 34 cm, sygn.p.d.: R. Gieryszewski 1980, opisany l.d.: NEKROLOG I, śr.d.: DRZEWORYT WYPUKŁODRUK 3/30

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 000 - 1 200 zł
Cena wywoławcza: 800 zł
Ryszard Gieryszewski
ur. 1936, Warszawa