• Opis
  • 134.
Ryszard Ledwos
1926 Kraków - 2007 tamże
Z cyklu: Praca III

olej, płótno, 65 × 80 cm
sygn. p. d.: R. Ledwos
na odwrocie sygnowany i opisany: RYSZARD LEDWOS/KRAKÓW– NOWA HUTA, OS.SPORTOWE
29/6/CYKLU: PRACA III olej/FORMAT: 80 × 65 cm oraz naklejka wystawowa: Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Ryszard Ledwos
1926 Kraków - 2007 tamże