• Opis
  • 44.
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk
Gdańsk 1987, 1989 r.

akwaforta, papier, 32,4 × 22,4 cm (odcisk), 44,5 × 32,6 cm (arkusz)
sygn., dat. i opis. u dołu ołówkiem: Gdańsk 1987 akwaforta-sztych stan III Ryszard Stryjec Gdańsk 1989.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 950 zł
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk