• Opis
  • 47.
Ryszard Winiarski
1936 Lwów - 2006 Warszawa
Game 7x7-logical course-the elements appear keeping diagonal directions, 1977 r.

serigrafia, papier, 58,5 x 58 w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d. ołówkiem Winiarski 77, opisany p.d.: 85/150

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 4 800 - 5 500 zł
Cena wywoławcza: 3 800 zł
Ryszard Winiarski
1936 Lwów - 2006 Warszawa