• Opis
  • 164.
Julian Stańczak
1928 Borownica - 2017 Seven Hills
Sequential chroma, 1980 r.

serigrafia barwna, papier, 70,5 × 61 cm (zadruk), 74 × 63 w świetle passse-partout
sygn. ołówkiem p.d.: J Stańczak’ opisany l.d.: 30/175

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 5 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 2 200 zł
Julian Stańczak
1928 Borownica - 2017 Seven Hills