• Opis
  • 141.
Sielanka według Witolda Pruszkowskiego

heliograwiura, papier, 38,5 × 60,5 cm (kompozycja),
74,5 × 52 cm w świetle passe-partout
opis. l. d.: „SIELANKA” – W.PRUSZOWSKI PINX. oraz. p. d.:
HELIOGRAWURA R. PAULUSSENA W WIEDNIU

Cena wywoławcza: 950 zł